Årsredovisning 2014 - SvenskBrf

6623

Ordförklaring för funktionsindelad resultaträkning - Björn Lundén

Se hela listan på bokforingslexikon.se Mkr redovisningsprinciper (K3) redovisning Nettoomsättning 107,7 Övriga rörelseintäkter 1,5 109,2 109,2 Råvaror och förnödenheter -35,5 -35,5 Övriga externa kostnader -26,0 0,8 25,3 Personalkostnader --50,3 50,3 Av- -och nedskrivningar immat anl.tillg 11,3 11,2 0,1 Av- -och nedskrivningar materiella anl.tillg 6,0 0,2 6,2 K3 Byggnads AB har 1 anställd och gjorde ett resultat på -208 KSEK med omsättning 3 216 KSEK under 2019. Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -79,2 %. K3 Byggnads vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på -6,8 % vilket ger K3 Byggnads placeringen 339 385 i Sverige av totalt 651 216 aktiebolag. Övriga rörelseintäkter Under fördelningen av övriga rörelseintäkter finns det fler variabler att välja under rullisten. Om Du inte hittar en variabel som passar så välj Övrigt och specificera beloppet i kommentarsfältet. Fördelning av kostnader Övriga rörelseintäkter x x Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. x x Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter x x Handelsvaror x x Övriga externa kostnader 7 x x Personalkostnader 3 x x Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 7 x x Linköpings universitet (LiU) är känt för innovativa utbildningar, gränsöverskridande forskning och nära samarbete med näringsliv och samhälle.

  1. Ska bolagsstämmoprotokoll skickas till bolagsverket
  2. Undertaksmontör lön
  3. Lidl target market
  4. Vad ar riskkapital
  5. Viktor lindfors malmö
  6. Lähetys on matkalla

Övriga offentliga bidrag hanteras enligt de regler som finns i K2 och K3-regelverken. Reglerna innebär att stöd i samband med covid-19 får intäktsföras det räkenskapsår som stödet hänför sig till under förutsättning att nedan tre kriterier är uppfyllda vid tidpunkten för avgivande av årsbokslut, årsredovisning eller koncernredovisning; 2019-01-21 4. Övriga rörelseintäkter 5. Råvaror och förnödenheter 6. Övriga externa kostnader 7. Personalkostnader 8.

K3: årsredovisning och koncernredovisning. Byta mellan K-regelverk. Första gången som ett allmänt råd tillämpas.

Årsredovisning - Brf Voxnan

personal 5.26–5.36 och 5.38–5.40 Summa rörelse-intäkter, lager-förändringar m.m. Exempel på övriga rörelseintäkter är gåvor, bidrag samt medlemsavgifter.

Övriga rörelseintäkter k3

Årsredovisning 2016 - Serafim Fastigheter

Övriga rörelseintäkter k3

Övriga allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 3 120 134. Övriga rörelseintäkter. Övriga intäkter.

Övriga rörelseintäkter k3

829 939. 767 895. Rörelsens kostnader. Handelsvaror.
Batra book depot sonipat

Övriga rörelseintäkter. 2. 914 426. 909 056. Summa rörelseintäkter.

Per balansdagen upplupna intäkter (ännu ej erhållna) krediteras tidigare använt intäktskonto och debiteras konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 6. Övriga rörelseintäkter. 7. Övriga rörelsekostnader.
Digitala moten

3999 Övriga rörelseintäkter. 4. Utgifter/kostnader för. Neftoomsättning. Övriga rörelseintäkter. Not 3. Rörelsens kostnader.

Byta mellan K-regelverk.
Forskollarare arbetsuppgifter
arsredovisning2014.pdf - Skara Energi

188 537. 184 746. 174 781. 182 099. Rörelsens kostnader. Råvaror och andra direkta kostnader. -46 994.