Ny regel ger bättre skydd för din SGI – Kommunalarbetaren

3444

Under tiden med avgångsvederlag kan du inte få ersättning

Ett generellt efterskydd finns, vilket innebär att personen får behålla sin SGI i ytterligare 3 månader oavsett anledningen till avbrottet. SGI-skydd, det vill säga att behålla SGI, gäller bara under tid då den försäkrade bedriver studier, för vilka han eller hon uppbär studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395) Stämmer det att man kan skydda sin SGI vid studier uta Den som minskar sin inkomst får som regel sänkt SGI. Skydda din SGI. Om Försäkringskassan väl fattar beslutet att du inte har rätt till sjukpenning ska det alltid framgå i beslutet vad du måste göra för att behålla din SGI, sjukpenninggrundande inkomst. Det är viktigt att du läser och följer den informationen! inkomst får behålla sin tidigare SGI, dvs. när ett SGI-skydd gäller.

  1. My fca
  2. Skyddsvakt lon 2021
  3. Arbetsuppgifter sjukvårdsbiträde

och . om SGI. penning. beslut 20. SGI. . • Ge!företagare!med!aktiebolag!samma!rätt!att!behålla!SGI!under!ett!uppbyggnadsskede!som!

Det är viktigt att se till att du skyddar din SGI under föräldraledigheten, vilket sker automatiskt under det första året om du är hemma för att ta hand om barnet. Även det efterskydd som finns i form av en särskild beräkningsgrund för föräldrapenning skall ingå i utredningen. Utredaren skall föreslå grundläggande principer för rätten att behålla SGI under tid då förvärvsarbete inte utförs.

Motion nr 22 Motionärens namn: Karin Green, Kungsbacka

Den används för att räkna ut hur mycket du kan få i ersättning när du har föräldrapenning eller sjukpenning. Storleken på din SGI räknas fram av Försäkringskassan och grundas på din inkomst från arbete. Därför behöver du ha jobbat för att ha rätt till SGI. SVAR: SGI-skydd innebär att en försäkrad som avbryter sitt förvärvsarbete i vissa fall kan få behålla den SGI personen hade före avbrottet.

Behalla sgi

Stärkt SGI-skydd för företagare - Medlem - Svenska Tecknare

Behalla sgi

Hur ser det ut nu 2017? Jag ska vara gravid innan första barnet blir 1 år o 9 mån, stämmer detta? Då får jag behålla mitt nuvarande SGI? Säg att jag blir gravid januari 2018 o jobbar heltid i 8 mån förändras mitt SGI då?

Behalla sgi

och ändå behålla SGI:n som är beräknad på heltid? SGI står för Sjukpenninggrundande inkomst och är det belopp som ligger till grund för bland annat sjukpenning och föräldrapenning.
Essinge däckhotell ab luxgatan stockholm

Genom föräldrapenning 5 dagr/vecka (efter barnets ettårsdag), genom sjukpenning, genom aktivt arbetssökande (och uppfyller alla kriterier kring det) osv. Magnus Eriksson förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd SVAR: SGI-skydd innebär att en försäkrad som avbryter sitt förvärvsarbete i vissa fall kan få behålla den SGI personen hade före avbrottet. Detta kallas SGI-skyddad tid. Jag kan det här med att man får behålla sin SGI om man blir gravid inom en viss tid.. MEN..

SGI står för Sjukpenninggrundande inkomst och är det belopp som ligger till grund för bland annat sjukpenning och föräldrapenning. SGI baseras på den inkomst man kan antas komma att få för arbete i Sverige under en period om minst sex månader, eller om denna period är årligen återkommande, se 25 kap. 2 - 3 §§ Socialförsäkringsbalken . Jag är undersköterska, anställd i kommunen och har varit sjukskriven i olika omgångar i mer än 365 dagar. Försäkringskassan nekar mig nu sjukpenning.
Revenue base svenska

Att skydda sin SGI Du  Driver du ett aktiebolag räknas du som anställd i ditt eget företag och SGI:n kan du skydda din SGI genom att ta ut föräldrapenning för den tid du inte arbetar. ansåg att Pers SGI-skydd upphörde när föräldrapenningen upphörde. kunde tillåtas att behålla sin SGI skapades i praktiken ett nytt SGI-skydd på grund… Annars nollas din SGI. Ofta uppdagas inte detta förrän du ansöker om sjukpenning eller annan ersättning, långt senare. 2) Föräldrapenning/  fk-fråga: behålla sgi vid tätt mellan barnen.

Du behåller din SGI så länge du skyddar den på något sätt. Genom föräldrapenning 5 dagr/vecka (efter barnets ettårsdag), genom sjukpenning, genom aktivt arbetssökande (och uppfyller alla kriterier kring det) osv. Magnus Eriksson förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd SVAR: SGI-skydd innebär att en försäkrad som avbryter sitt förvärvsarbete i vissa fall kan få behålla den SGI personen hade före avbrottet. Detta kallas SGI-skyddad tid.
Lähetys on matkalla
Motion nr 22 Motionärens namn: Karin Green, Kungsbacka

Upprepade anpassningar av SGI-systemet har medfört att skyddsbestämmel-serna har blivit både krångliga och svåra att tillämpa och admini-strera.