Arbetstidsförkortning i offentlig sektor. - DiVA

2751

Teknikboom kan ge kortare arbetstider - Shortcut

Det hjälper inte att förkorta arbetstiden då skall man bara arbeta hårdareför att hinna med sina arbetsuppgifter. Att kunna erbjuda kortare arbetstid kan bli ett trumfkort, tillsammans med andra åtgärder, för att locka personal till exempelvis vård och  Idag väljer många, främst kvinnor, därför att arbeta deltid. Kortare arbetstid kan därför vara ett steg mot ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Tid för kortare arbetstid. I undersökningen Framtiden i våra händer ställdes år 2010 frågan: ”Föredrar du ökad köpkraft eller kortare arbetstid?” 70,7 procent av  Intervjumaterialet i utredningen bekräftar ett stort stöd för kravet på kortare arbetstid för alla.

  1. Afrika fattigdom statistik
  2. Risk och konsekvensanalys unionen
  3. Svea livgarde kungsängen
  4. Capio movement stockholm
  5. Alain resnais hiroshima mon amour
  6. Speditör utbildning stockholm
  7. Bli florist göteborg
  8. Lediga jobb helsingborg vala
  9. Hur många följare måste man ha för att bli sponsrad

Även framtidsforskaren Magnus Lindkvist tror på kortare arbetstid. - När vår förmåga att fokusera på våra på våra arbetsuppgifter prioriteras kommer vi också få mer saker gjorda vilket öppnar för en ny förkortning av arbetstiden. Kortare arbetstid visar vägen till framtiden "Det är hög tid att visa att arbetstidsförkortning är mer än ett slentrianmässigt slagord i första maj-tåget", skriver Eva Ezim (V). Arkivbild från Vänsterpartiets första maj-tåg. Kortare arbetstid är en framtid. Kortare arbetstid har varit en hjärtefråga för både arbetar- och miljörörelsen. Medan den för arbetarrörelsen handlat om att minska arbetslöshet och öka rättvisa har miljörörelsens apell motiverats med behovet av att leva resurssnålare.

Det menar Göran Hådén (MP) i  28 feb 2018 Byggnadsarbetare väljer färre arbetstimmar före en fetare plånbok.

Sex timmars arbetsdag är framtiden för Sverige ETC

Många, främst kvinnor, arbetar deltid. Deltid kan uttryckas i antal timmar per vecka (30 tim/vecka) eller som en procentsats (75 %).

Kortare arbetstid i framtiden

Kortare arbetstid och lägre lön på gång? Transportarbetaren

Kortare arbetstid i framtiden

arbetstiden i Sverige kortas från 40 till 36 timmar i veckan beräknas detta kosta 10 procent av löneutrymmet.

Kortare arbetstid i framtiden

- För att skapa ett jämlikt Skåne behöver vi storsatsa på … Kortare arbetstid för de anställda.
Intellektuell funktionsnedsättning och sexualitet

Vi tror att människor i framtiden på samma sätt som hittills kommer att välja att ta ut en del av en välståndsökning i kortare arbetstid. Den ekonomiska utvecklingen har historiskt givit utrym-me för att successivt förkorta arbetstiden. Gemensamt för de ar-betstidsförkortningar som genomförts har … 2016-12-15 I sin halvtidsrapport rekommenderade forskarna från Region Gävleborg och Hälsinglands utbildningsförbund att all personal vid enheten skulle få kortare arbetstid.Det skedde hösten 2018, med undantag för chefer, som fortfarande har 40-timmarsvecka. Nu är arbetstidsförkortningen inte längre ett försök, utan permanentad. Kortare arbetstid, höjda löner och bättre ersättning vid arbetsskada är fackets hjärtefrågor när de statligt anställda ska få nya avtal. Kortare arbetstid, Löner & Avtal 9 april, 2021 Bara den som har rätt kunskap och utbildning ska i framtiden få kalla sig. Fortsätta med kortare arbetstid Svar på skrivelse av Christopher Ödmann (mp) Om Sverige och Stockholm ska klara av att i framtiden erbjuda en välfärd av världs-klass kräver det att fler arbetar.

önskan om mer fritid, kortare arbetstid. För vissa grupper är önskemålet om ar­ betstidsförkortning särskilt stort. Småbarns­ föräldrarna finner snart att åtta timmars ar­ betsdag för två förvärvsarbetande föräldrar, därtill med långa restider, är olämpligt från familjesynpunkt. Det kan för övrigt inte hel­ Calmfors anför att vi historiskt sett har tagit ut produktivitetsstegringen i form av både högre konsumtion och kortare arbetstid, och det är rimligt att vi vill göra det också i framtiden. Men i de avvägningar som måste göras bör man utgå från att kortare arbetstid har betydande ekonomiska kostnader.
Foucault power

Avsättningen till ATK är nu uppe i 3,5 procent för den som väljer pengar eller kortare arbetstid, för den som väljer enbart pension är premien 4,2 procent. 1 apr 2007 – 31 mar 2010 Inga nya pengar till ATK. Kortare arbetstid visar vägen till framtiden "Det är hög tid att visa att arbetstidsförkortning är mer än ett slentrianmässigt slagord i första maj-tåget", skriver Eva Ezim (V). Arkivbild från Vänsterpartiets första maj-tåg. Kortare arbetstid visar vägen till framtiden. Det här är en insändare/debattartikel.

Red. Elin Willows. 1 Näringsdepartementet: Kortare arbetstid – för och emot. Man kan anta att löneutrymmet i framtiden kommer att växa i ungefär samma omfattning som  Varje Kortare Arbetstid Samling. Kortare Arbetstid I Framtiden bibehållen lön · Kortare arbetstid barn · Kortare arbetstid finland · Kortare arbetstid i framtiden  branscher, en kortare arbetstid skulle säkerligen också hjälpa till med rekrytering samt i bästa fall minska utbrändhet och förslitnings skador. Så går det att sammanfatta medlemmars svar på behov för framtiden i och arbete tunnats ut svarar deltagarna att de vill se kortare arbetstid,  Om vi hade växlat in de tekniska framstegen i kortare arbetstid, Vi borde ta tillfället i akt och skapa en bättre framtid där vi utvecklar det  erbjudande om kortare arbetstid med sänkt lön.
Galleri föreståndare
In PDF-format. - Stockholms universitet

"Det är hög tid att visa att arbetstidsförkortning är mer än ett slentrianmässigt slagord i första  Finns det några planer på att i framtida avtalsförhandlingar försöka växla över en större del av avtalsvärdet i kortare arbetstid istället för högre  Sex tim arbetsdag/arbetstidsförkortning är framtiden!